พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์

หลายคนคงจะรู้จัก พิพิธภัณฑ์ กันเป็นอย่างดีแต่มันคืออะไรมันคือสถานที่เก็บสิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่มีความเก่าแก่หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ซึ่งถูกเรียกว่าพิพิธภัณฑ์ และทำไมถึงเก็บรวบรวมไว้ก็เพื่อไว้สำหรับให้คนรุ่นหลังได้รับชม และได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ที่มีมาในสมัยก่อนซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็น สิ่งของโบราณศิลปะเราจะเห็นได้ทั่วไปว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และมันอาจจะหายากในชีวิตประจำวัน หรือหาไม่ได้แล้วมีเพียงชิ้นเดียวที่เก็บอยู่ในพิพิธภัณฑ์เพียงแค่นั้น ซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ และไม่หวังผลประโยชน์ผลกำไรถือว่าเป็นสถานที่ที่ดีและน่าสนใจมาก 

มันเป็นการรวมสิ่งต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันซึ่งอาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยประวัติความเป็นมาของสิ่งของแต่ละชิ้น ซึ่งมีความเก่าแก่และโบราณ และหาไม่ได้ตามทั่วไปจะว่าไปแล้วมันก็มีแต่ของหายาก ซึ่งอาจจะมีราคาที่สูงและเรายังสามารถไปหาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าพิพิธภัณฑ์นั้นมีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ท่านได้รับชมรับฟังกันนอกจากจะมีประโยชน์เรื่องการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้าไปศึกษา และยังได้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อชมสิ่งต่างๆ หรือวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนสมัยก่อน ซึ่งมันเป็นความน่าสนใจที่น่าหลงใหล 

เป้าหมายของการก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์

เอาจริงๆ แล้วพิพิธภัณฑ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาก็ เพื่อที่จะใช้ในการดูแลสิ่งของที่มีความสำคัญหรือเก็บรักษามันไว้อย่างดีสำหรับสิ่งของที่ได้มา ซึ่งมันเป็นของด้านประวัติศาสตร์ที่มีความเก่าแก่ และวัฒนธรรมศิลปะต่างๆ เพื่อมาดูแลรักษาให้มันคงสภาพจะได้ไม่เสียหาย และสามารถให้เป็นความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เข้าชมและก็ใช้สำหรับ เพื่อจัดแสดงเพื่อให้ความรู้วัดในสมัยก่อนมันมีการใช้ชีวิตหรือวัฒนธรรมอย่างไร และพิพิธภัณฑ์ที่มีความใหญ่โตส่วนใหญ่แล้วจะตั้งอยู่ในเมืองที่มีความสำคัญของโลก เพราะมันจะมีการจัดแสดงสิ่งต่างๆอยู่มากมาย และก็มีหลายพิพิธภัณฑ์ซึ่งมันมีอยู่ตามแต่ละประเทศทั่วโลกโดยส่วนใหญ่แล้ว ถ้าตั้งอยู่ที่ไหนจะมีการจัดแสดงสินค้าของท้องถิ่นหรือสิ่งที่เจ้าของพิพิธภัณฑ์นั้นสนใจแต่ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วสิ่งของนั้นจะไม่อนุญาตให้ผู้เข้าชมหยิบจับ หรือแตะต้องได้เพราะอาจจะเกิดความเสียหายบางทีก็มีการเก็บค่าเข้าชมบางทีก็ชมฟรี ส่วนใหญ่แล้วเป้าหมายและจุดมุ่งหมายของมันก็คือให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจซะมากกว่าที่จะเน้นหาผลกำไร

ประเภทของ Museum

พิพิธภัณฑ์
  1. พิพิธภัณฑ์โบราณคดี ส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์ประเภทโบราณคดีนั้นจะเป็นประเภทที่เป็นโบราณวัตถุที่อาจจะมีขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ก็ได้ซึ่งบางที่ก็เป็นสถานที่บางที่ก็เป็นชิ้นซึ่งมันมีลักษณะเอกลักษณ์ที่แตกต่าง เหมือนสถานที่ที่เป็นพิพิธภัณฑ์กับข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเก็บได้ และนำมาไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ถูกสร้างขึ้นกับพิพิธภัณฑ์ที่เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อสมัยก่อน และได้ถูกตั้งให้เป็นพิพิธภัณฑ์มันมีเอกลักษณ์และความแตกต่างที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่หลงใหลแล้ว เชื่อว่ามันมีความสวยงามและความน่าสนใจมากอย่างแน่นอน
  2. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้โดยการนำสิ่งต่างๆ มาแสดงซึ่งจะเป็นทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอาจจะมีความสัมพันธ์ถึงช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการแสดงที่หลากหลายหรืออาจจะมีการแสดงเฉพาะท้องถิ่นของสถานที่พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่อาจจะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญ ซึ่งถูกเรียกว่าสถาปัตยกรรมหรืออาจจะถูกจัดแสดงอยู่ที่บ้านเกิดของผู้ที่มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่แล้วจะแสดงถึงการใช้ชีวิต หรือความเป็นอยู่ของคนตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี เพื่อนำมาให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและเรียนรู้ต่อไป
  3. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นการแสดงถึงวิทยาศาสตร์ผสมผสานกับเทคโนโลยี ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันมันเป็นการใช้การวิจัย และนำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่น่าสนใจและมันก็มีความสำคัญโดยการนำแสดงหรือนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถให้บุคคลที่เข้าชมสามารถเข้าใจได้ง่าย และส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะนิยมให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ ภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะให้มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น ของสิ่งต่างๆ หรือการได้ร่วมทำกิจกรรมกลับทางพิพิธภัณฑ์ 
  4. พิพิธภัณฑ์ศิลปะ นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในโลกซึ่งเป็นการจัดแสดงศิลปะแขนงต่างๆ ประเภทต่างๆ ที่เก่าแก่หรือศิลปะที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่แล้วจะนำรูปวาดทางศิลปะ หรือรูปภาพที่มีความสำคัญทางศิลปะหลายแบบ ซึ่งต้องบอกว่ารูปแบบของมันก็มีการเขียนการถ่ายหรือประติมากรรมต่างๆ ซึ่งศิลปะมันมีแบ่งแยกออกไปหลายแขนงและในการจัดแสดงแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันคือ แต่ละที่จะมีการจัดแสดงศิลปะที่มีความเฉพาะอาจจะเป็นร่วมสมัยหรือเก่าแก่ หรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็แล้วแต่ซึ่งเราจะเห็นได้จากการจัดนิทรรศการขึ้น มันเป็นการจัดเพื่อให้ผู้เข้าชมได้รับชมสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาของศิลปินต่างๆ 

เป็นแหล่งเรียนรู้

โดยส่วนใหญ่แล้วพิพิธภัณฑ์นั้นจะเป็นสถานที่ที่เก็บสิ่งของเก่าๆ ซึ่งมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มีการจัดขึ้นมา เพื่อให้ผู้คนได้รับชมและได้ศึกษาสิ่งที่เขาสนใจ เพราะการนำสิ่งของแต่ละอย่างออกมาจะมีการระบุว่ามาจากไหนใช้อะไรมันคืออะไร ซึ่งมันเป็นการให้ความรู้ที่น่าสนใจมากแต่ไม่สามารถที่จะจับต้องได้จำเป็นที่ต้องชมอย่างเดียวเท่านั้น แต่ในสมัยนี้บางที่ได้สามารถจับต้องได้จึงทำให้มีความน่าสนใจที่เปลี่ยนไปมาก เพราะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม กับสิ่งต่างๆ รวมทั้งมีเทคโนโลยีสมัยใหม่และสมัยเก่า แสง สี เสียง ครบเป็นแหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดีวิธีการทำให้เกิดความสนุกสนานทำให้เด็กอยากรู้อยากเห็น และมันจึงได้เป็นแหล่งที่เรียนรู้ที่มีความสำคัญ 

ดังนั้นเราจะเห็นได้ถึงความสำคัญของพิพิธภัณฑ์แต่ละสถานที่ ซึ่งมันมีความจำเป็นและถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ไว้ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะหรือประวัติศาสตร์ต่างๆ ที่น่าสนใจตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันฉันต้องบอกก่อนเลยว่าในประเทศของเรานั้น ก็มีสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งถูกจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่หลายที่ และมีความน่าสนใจมีความเก่าแก่และมีเรื่องราวมีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาก แล้วมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เด็กๆ ได้เป็นอย่างดี