You are currently viewing งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

  • Post author:
  • Post category:Blog

เรามาดูความหมายของ งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่จะทำให้เรานั้นรักษาความรู้และความเป็นไทยเอาไว้เพื่อให้สู่คนรุ่นหลัง หัตถกรรม ในรูปแบบของการทำช่างฝีมือ โดยการเริ่มทำจากหมู่บ้านเล็กๆตามท้องถิ่น โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของคนในหมู่บ้านที่คนมีอายุสูง และเพื่อหารายได้พิเศษเพื่อเข้าสู่ครอบครัว ซึ่งจะทำให้เป็นงานอดิเรกก็ได้เพื่อสามารถมีรายได้การใช้ชีวิตประจำวันได้ และสามารถทำได้ง่ายโดยที่สามารถทำภายในครอบครัวภายในบ้านของเราได้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน หัตถกรรม สร้างโดยมนุษย์

ใช้ฝีมือเป็นอย่างมากในการประดิษฐ์หรือการสร้างอะไรก็แล้วแต่ ที่แสดงออกถึงความชำนาญ และการสร้างนั้นจะต้องมีประโยชน์ได้ใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันโดยแบ่งเบาทุ่นแรงกายของเรา สามารถไปใช้ต่อในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย และสามารถพัฒนาให้ดีขึ้น และแน่นอนว่าการใช้วัสดุและการผลิตนั้นจำเป็นจะต้องมาจากงานศิลปะโดยที่มือท่านเอง โดยที่ไม่หายากจนเกินไปสำหรับวัสดุจึงทำให้มีทางคุณค่าอย่างมาก

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน

ก็คือคนที่ในหมู่บ้านนั้นสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสามารถใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้อง เสียเงินมากมายเพื่อซื้ออุปกรณ์มาใช้ เราสามารถทำโดยที่ผลิตจากฝีมือคุณเอง โดยแน่นอนว่าแต่ละกลุ่มนั้นจะมีวิธีในการทำเพื่อพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นวิถีในการใช้ชีวิตของคนในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของชาวบ้านที่ต้องคำนึงถึง

ประยุกต์ศิลปะ

แน่นอนว่าเป็นงานศิลปะของช่างฝีมือในการทำเป็นหลักอยู่แล้ว แต่หัตถกรรมพวกนี้สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เสมอก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนั้นที่มีความคิดสร้างสรรค์อย่างไร รวมไปถึงการสร้างเครื่องจักรในการทุ่นแรง ไม่ว่าจะเป็นในการทำเกษตร และยังมีงานหัตถกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักสาน เครื่องถักทอ และยังมีอาชีพมากมายสำหรับคนในท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะเป็นงานปูน งานช่างฝีมือ ซึ่งหัตถกรรมนั้นครอบคลุมทุกสาขาเลย