สำหรับใครที่มีความสนใจเกี่ยวพิพิธภัณฑ์ ชอบที่จะไปศึกษาหาความรู้ต่างๆในพิพิธภัณฑ์ วันนี้เราก็มีพิพิธภัณฑ์มาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนั่นก็คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ซึ่งจะอยู่ที่ พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า สำหรับการเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ก็เดินทางมาไม่ยากเลยเราสามารถนั่งรถเมล์สายที่ผ่านสนามหลวงได้ทุกสาย สำหรับคนที่จะมาทางเรือด่วนสามารถลงท่าศิริราช และนั่งเรือข้ามฟาก 3 บาทมาที่ท่าพระจันทร์ แล้วเดินต่อไปที่ประตูทางเข้า ซึ่งจะอยู่ตรงฝั่งถนนหน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นการนั่งเรือก็จะทำให้เราได้บรรยากาศดีๆไปอีกแบบ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ถูกสร้างขี้นในพ.ศ.2325 เช่นเดียวกับพระบรมมหาราชวัง พระราชวังแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชถึง 5 พระองค์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราช พระราชวังแห่งนี้จึงว่างลง จึงโปรดเกล้าฯให้ มิวเซียมหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคมหรือหอคองคอเดีย ในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแสดง สมัยรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชมณเฑียรสถานในพระราชวังสถานมงคลทั้งหมดจัดตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนคร และประกาศตั้งเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เมื่อปี พ.ศ.2477 การจัดแสดงแบ่งเป็นเรื่อง

สำหรับที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ก็จะมีห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษ “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” อยู่ที่อาคารพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน เราจะได้รู้ถึงที่มาของประวัติศาสตร์ และอารยธรรมที่รุ่งเรืองของไทย ซึ่งเราจะได้เรียนรู้จากศิลปโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมทุกสมัยที่พบเจออยู่ในประเทศไทย จะมีตั้งแต่ทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี (เขมรในประเทศไทย) สุโขทัย ล้านนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ซึ่งจะทำให้เราได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย

นอกจากนี่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครก็ยังมี งานประณีตศิลป์ชิ้นเอกต่างๆซึ่งจะจัดแสดงภายในหมู่พระวิมานพระราชฐานชั้นใน ซึ่งจะเคยเป็นที่ประทับของกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหลายพระองค์ สำหรับงานประณีตศิลป์ที่จัดแสดงเป็นหมวดหมู่ก็จะมี เครื่องคชาธาร เครื่องสูง เครื่องนาฏดุริยางค์ เครื่องถ้วย เครื่องโลหะ เครื่องราชยานคานหาม เครื่องไม้แกะสลัก ผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา เครื่องมุก และเครื่องอาวุธ ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นประณีตศิลป์ต่างๆมากมาย

แล้วสำหรับบริเวณโบราณสถานวังหน้า เราจะได้ชมสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมของกรุงรัตนโกสินทร์  อาคารโบราณสถานวังหน้า พระที่นั่งพุทไธสวรรย์จะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ และจิตรกรรมฝาผนังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พระตำหนักแดง ศาลาสำราญมุขมาตย์ ศาลาลงสรง พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระที่นั่งอิศเรศราชานุสรณ์ แล้วก็ยังมีเก๋งนุกิจราชบริหาร ซึ่งจะเป็นอาคารสถาปัตยกรรมจีนหลังเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ในวังหน้า อาคารโรงราชรถ และหอแก้วศาลพระภูมิ
สนับสนุนโดย เกมส์ยิงปลา