You are currently viewing ทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์สักทอง

ทำความรู้จัก พิพิธภัณฑ์สักทอง

  • Post author:
  • Post category:Blog

พิพิธภัณฑ์สักทอง เดิมทีแล้วเป็นบ้านสักทอง ถูกสร้างขึ้นนั้นต้องย้อนกลับไปไกลเลยทีเดียว ในพ.ศ 2532 ต้องยอมรับเลยว่าบ้านนี้มีความอนุรักษ์กันเป็นเวลานานมากรักษาสมบัติของชาติเอาไว้ต้องยอมรับเลยว่าหลายรุ่นมาก จึงทำให้เราได้สามารถพบสิ่งมหัศจรรย์ พิพิธภัณฑ์สักทอง ต้องยอมรับเลยว่าความงดงามนั้นขึ้นชื่ออย่างมากเป็นไม้เก่าที่ถูกรักษาไว้เป็นอย่างดีดูแลเป็นอย่างดีเลย เป็นไม้สักที่มีคุณภาพอย่างมาก ซึ่งต่อมาได้มีการถวายบ้านสักทองหลังนี้ให้แก่วัดเทวราชกุญชร เพื่อให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้วัฒนธรรมการอนุรักษ์และมีความรู้ทางด้านในพระพุทธศาสนา และมีการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของราชย์ครบ 60 ปีในตอนนั้น 

พิพิธภัณฑ์สักทอง เดิมทีเป็นบ้านแก้วสู่บ้านสักทอง

ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะเป็นบ้านแก้ว แล้วต่อมามีการขายบ้านหลังนี้ ต้องยอมรับเลยว่าเป็นบ้านที่มีขนาดใหญ่มากและหลายคนชาวบ้านแถวนั้นยกย่องว่าเป็นบ้านที่งดงามมากในจังหวัดแพร่ เมื่อก่อนจะมีไม้ที่หายากอยู่เต็มไปหมดเลย ซึ่งบุคคลทั่วไปนั้นสามารถเข้าไปรับชมได้ ซึ่งในเวลานั้นต้องยอมรับเลยว่าบ้านมีสภาพที่เก่าแก่มาก จึงทำให้เจ้าของตอนนั้นมีความคิดว่าจะขาย ให้คนที่เขามีใจรักในการรักษาดูแลสุขภาพ ต้องยอมรับเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่บ้านแก้วมีสภาพดี จึงทำให้เป็นสถานที่ ที่มีนักศึกษามาเยี่ยมชมศึกษาเป็นจำนวนมากและมีประชาชนมาด้วย

บ้านสักทอง

บ้านสักทองนั้นได้มีการอนุรักษ์รักษาไว้เป็นอย่างดี จึงทำให้เราสามารถเห็นสภาพดีๆแบบนี้ในปัจจุบัน บอกได้เลยว่าการอนุรักษ์นี้ยากมากเลยที่จะรักษาธรรมชาติเอาไว้ จึงได้มีการเหรียญแบบชาวตะวันตก ยกตัวอย่างเช่น แบบขนมปังขิง ซึ่งในปัจจุบันนั้นบอกได้เลยว่าไม่มีใครที่จะทำในแบบนี้เลยน่าเสียดายมากเลยทีเดียว จึงทำให้เป็นเหตุผลให้สภาพบ้านนั้นทรุดโทรมและเสียหายอย่างหนัก ในแบบของขนมปังขิง จะทำให้เป็นการผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเข้ากันได้อย่างดี 

การอนุรักษ์ไม้สักทอง

ต้องยอมรับเลยว่าบ้านไม้สักทองนั้นสร้างขึ้นมาเพื่อ ให้มีการอนุรักษ์ไม่ให้มีการแปรรูปขายต้องยอมรับเลยว่าคุณค่าของไม้นั้นมีมูลค่ามาก จึงทำให้เกิดการรณรงค์ให้รักษาสมบัติของชาติเอาไว้ เพื่อที่จะเป็นให้คนรุ่นหลังนั้นได้เรียนรู้ ต้องยอมรับเลยว่าความสวยงามของไม้สักทองนั้นงดงามมาก เมื่อก่อนเคยเป็นสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญเลย ลองมาก็น่าจะเป็นข้าว แต่ไม้สักทองนั้นคือยืนหนึ่งเลยในการส่งออก แต่สมัยนี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันมีการทำลายเป็นจำนวนมากเพื่อประโยชน์ส่วนตัว จึงทำให้มีการอนุรักษ์